Proconde

Proconde to spółka działająca w obszarze marketingu, doradztwa oraz nowych technologii. Przeważającym segmentem naszej działalności jest obsługa marketingowa firm i instytucji, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zajmujemy się także tworzeniem, obrotem oraz dystrybucją contentu – tekstów, obrazów, fotografii oraz designu. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa oraz inne podmioty działające w branży mediowej, reklamowej czy wydawniczej.

Nasza firma oferuje ponadto szeroki zakres usług doradczych takich jak wywiad gospodarczy, analiza wiarygodności partnerów biznesowych czy wyszukiwanie zagrożeń inwestycji zagranicznych. Oferujemy ponadto obsługę prawną w zakresie tworzenia spółek, konstrukcji umów/regulaminów, dochodzenia odszkodowań i upadłości konsumenckiej. Uzupełnieniem naszej działalności jest polubowna windykacja należności. Zapraszamy do kontaktu!